top of page

De directe

omgeving

bb de swaeneboet, sint maartensvlotbrug, noord-holland, bnb, b&b, bed breakfast, boutique
Wildrijk

Ooit waren er in het westen van de Zijperpolder meerdere bosrijke landgoederen van welgestelde Amsterdamse kooplieden. Ook het Wildrijk is aangelegd als landgoedje. Later, tijdens het graven van het Noordhollandsch Kanaal, werd veel bos gekapt door kamperende arbeiders. Enkele stukjes bos bleven gespaard. Zo ook het Wildrijk.

Het bos is klein, maar heel bijzonder. Goed voor een wandeling van een klein uur, juist in het voorjaar. Dan is de bodem zover je kunt kijken bedekt met een blauw tapijt van wilde hyacinten. Hier en daar zijn schakeringen van roze en wit, afgewisseld met het frisse groen van jonge varens. Bovendien bloeien in de buurt van de boswachterwoning enkele hoekjes wilde witte narcissen. In de zomer vindt u er verkoeling en in het najaar zijn er veel paddenstoelen te vinden.

 

wildrijk, landschap noord-holland
Zwanenwater

Het Zwanenwater ontstond na de aanleg van de Zijperzeedijk in 1596. Door het stuiven van zand zijn duinen, valleien en meren ontstaan. Sinds 1973 beschermt Natuurmonumenten dit natuurgebied. In 1988 kreeg het Zwanenwater als belangrijk trekvogelgebied de internationale status van wetland. In 2008 is het aangewezen als aardkundig monument. In het unieke duinlandschap met zowel natte als droge duinvalleien en ondiepe zoetwatermeren komen uitzonderlijk veel planten en dieren voor. Van mei tot begin juli bloeien er wel elf soorten orchideeën zoals rietorchis en welriekende nachtorchis. Verder tref je er het roomwitte parnassia en de geelgekleurde grote ratelaar aan. In augustus kleurt de bloeiende heide het Zwanenwater paars. Op al die bloeiende planten komen vlinders en andere insecten af. Soorten als icarusblauwtje, duinparelmoervlinder, heivlinder en hooibeestje zuigen met hun roltong nectar uit de bloemen. Twee wandelroutes (2 en 4,5 km) laten het mooiste zien van het Zwanenwater

bezoek de site

zwanenwater, noord-holland, natuurmonumenten
Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen.

 

Door kustverdedigingsmaatregelen zoals 

zandsuppletie heeft men de zeewering versterkert en de veiligheid gewaarbord.

hondsbossche zeewering, petten, noord-holland
bottom of page